Het ontstaan

Volksdansgroep de Foekepot is een demonstratiegroep van Nederlandse dansen. De groep is in 1987 ontstaan uit mensen die op een bruiloftsfeest in Lubljana (voormalig JoegoslaviŽ) hebben gedanst. De naam van de groep is voortgekomen uit een opmerking "we zijn een allegaartje/rommeltje bij elkaar". Dit slaat op de dansers die uit heel Limburg komen. Zo ontstond het idee de dansgroep de naam Foekepot te geven, hetgeen een andere naam is voor rommelpot.

De dansleiding is vanaf het begin in handen van Anneke Smeets, woonachtig in Neerbeek.

De naam
Foekepot is tevens de naam van een oud muziekinstrument dat in Limburg gebruikt werd bij feesten zoals 'oud-op-nieuw', 'drie koningen' en 'carnaval'. Het instrument bestaat uit een pot welke overspannen is met een varkensblaas waarin in het midden een stok is bevestigd. Door wrijving langs deze stok ontstaat een rommelend geluid.

De groep
De groep bestaat uit 13 leden , 4 mannen en 9 vrouwen. De leeftijd van de groep is 50 jaar en ouder.
De muzikale begeleiding gebeurt via moderne audio apparatuur. Tijdens bijzondere optredens trachten wij muzikanten in te huren.